Naudojimo sąlygos

Bendra informacija

Svetainės naudojimo sąlygos

Sveikiname Jus apsilankius „VIP Skelbimai” internetinėje svetainėje. Naudodamiesi „VIP Skelbimai” internetine svetaine, Jūs įsipareigojate kiekvienu atveju laikytis galiojančių svetainės naudojimo sąlygų. Jeigu Jūs nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, prašome Jūsų nesinaudoti „VIP Skelbimai” svetaine. Tam tikrose šios svetainės dalyse gali būti taikomos papildomos sąlygos. „VIP Skelbimai” tinklo paslaugos apima formas, aplikacijas ir programinės įrangos kodus bei visas su internetine svetaine glaudžiai susijusias funkcijas.

Naudojimo teisės

„VIP Skelbimai” suteikia teisę peržiūrėti ir parsisiųsti svetainėje esamą medžiagą, laikantis šiame dokumente išdėstytų sąlygų ir galiojančių įstatymų ir reglamentų nuostatų, tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui su sąlyga, kad naudotojas nepažeis autorinių teisių, taikomų originalioje medžiagoje pateiktai informacijai, ir kitai su nuosavybės teisių turėjimu susijusiai informacijai ir duomenims. Visos šiame dokumente aiškiai neapibrėžtos teisės yra saugomos.

Intelektinės nuosavybės teisės

Visos intelektinės nuosavybės teisės (t.y. autorinės teisės, prekių ženklai ir domenų vardai), susijusios su paslaugomis, yra autoriaus „VIP Skelbimai” ar jos partnerių nuosavybė. Be išankstinio autorinių teisių turėtojo „VIP Skelbimai” ar jos partnerių rašytinio sutikimo draudžiama komerciniais tikslais pateikti, kopijuoti, perleisti, perduoti, atskleisti, saugoti, redaguoti, platinti, publikuoti, skelbti, pakartotinai naudoti, licencijuoti, parduoti ar kitaip panaudoti bet kokią svetainėje esamą informaciją. Tačiau, turinį galima išsaugoti arba kopijuoti asmeniniam naudojimui. Savininkai išsaugo visas su medžiaga susijusias intelektinės nuosavybės teises. Jeigu „VIP Skelbimai” aiškiai leidžia svetainės naudotojui parsisiųsti arba atsispausdinti svetainėje skelbiamą informaciją, tokiu atveju taip pat leidžiama naudoti ir viešai skelbti šią informaciją viešoje erdvėje, su išlyga, kad bus nurodytas informacijos šaltinis.

Atsakomybė

„VIP Skelbimai” internetinė svetainė ir jos turinys yra „VIP Skelbimai” paslauga, teikiama svetainės naudotojams. „VIP Skelbimai” stengiasi užtikrinti, kad svetainės turinyje nebūtų klaidų ir kad ši svetainė būtų prieinama nuolatos ir be pertrūkių. Tačiau „VIP Skelbimai” negarantuoja nenutrūkstamo, savalaikio ir nepriekaištingo svetainės veikimo. „VIP Skelbimai”, jos licencijų turėtojai, partneriai, vadovai ar darbuotojai neatsako už tiesioginius, netiesioginius ar nenumatytus nuostolius, vėlesnę žalą bei už kitus nuostolius ar žalą, kylančius dėl „VIP Skelbimai” svetainės ar jos turinio naudojimo, o taip pat dėl draudimo naudotis svetaine, joje teikiama informacija ar programine įranga. „VIP Skelbimai” svetainėje gali būti nuorodos į kitas svetaines ar aplikacijas, kurios nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims; tokios nuorodos laikomos išimtinai kaip papildoma naudotojui siūloma paslauga. „VIP Skelbimai” neprisiima jokios atsakomybės už tokias svetaines, aplikacijas, už jų turinį ar jo teisingumą. Lankantis tokiose internetinėse svetainėse, galioja šių svetainių naudojimosi sąlygos. „VIP Skelbimai” pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti svetainės turinį.

Naudotojo pateikiama medžiaga

Įkeliant medžiagą (pvz., duomenis, skelbimus, atsiliepimus, paveikslėlius, klausimus, mintis, idėjas, užsakymus ir pan.) į „VIP Skelbimai” serverį per elektroninį paštą ar „VIP Skelbimai” svetainę, Jūs, kaip medžiagos pateikėjas, sutinkate ir patvirtinate, kad:

  • medžiagoje nėra jokio neteisėto turinio, jokios medžiagos, kuri laikoma grasinančia, šmeižiančia, rasistine, pornografine, įžeidžiančia religinius jausmus, pažeidžiančia intelektinės nuosavybės teises ar kitaip netinkama skelbti;
  • Prieš įkeldami medžiagą Jūs ėmėtės protingų atsargos priemonių siekiant aptikti ir pašalinti virusus ar kitus užkratus bei pavojingus elementus;
  • Jūs esate medžiagos savininkas ir/arba Jūs turite neribotą teisę pateikti ją viešam naudojimui, ir kad „VIP Skelbimai” gali skelbti medžiagą nemokamai, bei naudoti medžiagą ar joje pateiktas idėjas savo produktuose be atskiro mokesčio, netaikant naudojimo apribojimų, nepateikiant nuorodos į šaltinį, ir neįsipareigojant apmokėti bei neprisiimant kitos atsakomybės;
  • Jūs sutinkate nesiimti jokių teisinių veiksmų prieš „VIP Skelbimai”, susijusių su Jūsų pateikta medžiaga, ir garantuojate, kad „VIP Skelbimai” nepatirs jokių nuostolių ar žalos dėl trečiųjų šalių inicijuotų ieškinių prieš „VIP Skelbimai”, susijusių su Jūsų pateikta medžiaga.

„VIP Skelbimai” turi teisę bet kada ištrinti naudotojų pateiktą medžiagą. „VIP Skelbimai” neprisiima jokios atsakomybės ir negali būti laikoma atsakinga už bet kokią į mūsų serverius įkeltą medžiagą.

Svetainės pakeitimai

„VIP Skelbimai” pasilieka teisę keisti svetainės turinį arba užblokuoti prieigą prie svetainės, arba ją apriboti bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties, arba uždaryti svetainę apie tai nepranešus. „VIP Skelbimai” neprisiima atsakomybės prieš naudotojus dėl savo svetainės pakeitimų ar uždarymo.

Naudojimo sąlygų pakeitimai

„VIP Skelbimai” pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias naudojimo sąlygas be išankstinio įspėjimo. Pakeitimai įsigalioja nedelsiant juos paskelbus svetainėje.

Reguliuojantys įstatymai

Šioms naudojimo sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Visi ginčai, susiję su naudojimo sąlygomis, sprendžiami Lietuvos teismuose.

SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Mūsų socialinės žiniasklaidos priemonių (LinkedIn, Twitter, Google, YouTube ir kitu soc. tinklų) tikslas yra pasiūlyti bendravimo platformą asmenims, kurie domisi „VIP Skelbimai”. Tačiau mes neprisiimame atsakomybės už komentarus, kuriuos palieka svetainės naudotojai. Mes pasiliekame teisę pašalinti iš mūsų svetainės bet kokį turinį, pažeidžiantį šias naudojimo sąlygas, ar kitokį, mūsų nuomone, netinkamą turinį. Gerbkite mūsų naudotojus ir jų nuomones, ir bendraudami elkitės mandagiai. Mes pasisakome mūsų socialiniuose tinklapiuose prieš turinį, kuris pažeidžia gerąją praktiką, ar turinį, kuris gali būti palaikytas grasinančiu, šmeižiančiu, rasistiniu, pornografiniu, įžeidžiančiu religinius jausmus ar reklaminiu, o taip pat pažeidžiančiu autorines teises. Naudojimo sąlygas pažeidusių naudotojų atžvilgiu jų teisė komentuoti svetainėje gali būti atimta.

Į viršų